Ürünlerimiz


İş proje temelli özel formül üretimi olduğunda doğru birleşimi bulabilmek için yüzlerce farklı ürün içerisinden seçim yapmanız gerekir. Bunu yapabilmeniz için her bir hammaddeyi çok iyi tanımanız yeterli olmayıp bir diğeri ile olan etkileşimini öngörecek bilgi birikimine sahip olmanız gerekir.

Doğru çözümü önerebilmek için belirleyici olan tüm hammaddelerin tek başına etkilerinin yanında müşterilerin üretim proseslerini tanımak ve optimum sinerji üretmektir.
 

SineCup Isıtılarak Jelleşen Nişastalar

SineGel Isıtılmadan Jelleşen Nişastalar

Sinetex Nişasta Bazlı Kıvam Veren Sistemler
SineSweet Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları, Glukoz ve Türevleri

SineFiber Lif Karışımları

SineGum Hazır Gıdalar için Stabilizer Sistemleri

Promilac Et Ürünleri için Stabilizer Sistemleri

Milactein Süt Ürünleri için Stabilizer Sistemleri